نشست علمی دبیران فیزیک سمپاد
نشست علمی دبیران فیزیک سمپاد با حضور رئیس سمپاد جناب آقای دهقان و جمعی از دبیران فیزیک سمپاد یزد تشکیل شد.
نشست علمی دبیران فیزیک سمپاد
این جلسه راس ساعت 8:30 با خیر مقدم دکتر دهقان به دبیران فیزیک برجسته استان بویژه از اساتید پیشکسوت سمپاد جناب مهندس خادمی و سرکارخانم سلطانی شروع شد و تا ساعت 12 به تحلیل مشکلات موجود در زمینه آموزش و یادگیری دانش آموزان و همچنین راهکارهای حل این مشکلات پرداختند و تصمیم بر این شد تا در طی نشستهایی  با تعامل و هم افزایی بین همکاران، همسان سازی آموزش فیزیک در سطح سمپاد استان صورت گیرد.