برگزاری روز آزمایشگاه در دبیرستان حضرت الزهرا(س) با گروه سینس پلاس
روز آزمایشگاه با همکاری گروه سینس پلاس پژوهشگاه آیت الله خاتمی  (سمپاد یزد)در جمع دانش آموزان نمونه حضرت الزهرا (س) برگزار شد 
برگزاری روز آزمایشگاه در دبیرستان حضرت الزهرا(س) با گروه سینس پلاس
از برنامه های این روز اجرای موشک آبی ،دست آتشین، خمیردندان فیل ،جنگل سیاه و....بود.