همایش آشنایی یا المپیادهای علمی ادبی و جشنواره خوارزمی
این همایش در روز پنج شنبه 401/7/21 با جضور مدال آوران المپیادی ،جناب مهندس حیدری از باشگاه جوان ، مسئولین سمپاد و بیش از 200 نفر از دانش آموزان علاقه مند تشکیل شد.
همایش آشنایی یا المپیادهای علمی ادبی و جشنواره خوارزمی
بعد از قرائت قرآن و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران مهندس حیدری پیرامون جشنواره خوارزمی و مراحل آن و نیز لازمه هدایت استعدادها و خلاقیت ها در جهت رفع نیازهای مراکز علمی و صنعتی سحنرانی کردند  خانم مریم سپهر  با مدال طلای اقتصاد ، آقای مستانی با مدال نقره ریاصی ، آقایان جوهری و رفیع زاده با مدال نقره زیست شناسی،  آقای کافی  با مدال نقره شیمی، خانم مریم طائفی با مدال نقره ادبی و خانم یاسمن عزیزی مدال نقره اقتصاد به سخنرانی در رابطه این رقابت علمی بزرگ المپیادهای علمی ادبی در رشته خود پرداخنتد. در آخر دانش آموزان در یک نشست صمیمی با مدال آوران به پرسش و پاسخ پرداختند.