آیین شروع عملیات ساختمانی اولین باغ علم و نوآوری دانش آموزان سمپاد کشور
مراسم کلنگ زنی احداث باغ علم و نوآوری دانشآموزان سمپاد باحضور خیر محترم آقای حاج کاظم ریاحی و مسئولین خیرین مدرسه ساز و اداره کل نوسازی و همچنین رئیس اداره استعدادهای درخشان یزد روز شنبه 18 مردادماه 1401ساعت 8:30 صبح برگزار شد.
آیین شروع عملیات ساختمانی اولین باغ علم و نوآوری دانش آموزان سمپاد کشور
این باغ با مساحت 1800 متر مربع در محله خرمشاه  ، بلوار شهيد بهشتى روبروى بنياد شهيد كوچه شهيد زمانى (شهيد بهشتى ٨)  نبش اولين چهارراه واقع است.