برنامه دوره های حضوری مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1401
مدرسه تابستانه سمپاد یزد با برگزاری جذابترین دوره های تخصصی  و پرکاربرد اوقات فراغت همه دانش آموزان خود را ساماندهی می کند
برنامه دوره های حضوری مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1401