آیین رونمایی از کتابهای سمپادی های یزدی
اداره استعدادهای درخشان یزد برگزار می‌کند:
آئین رونمایی از کتاب‌های سمپادی‌های استان یزد
همراه با تجلیل از معلمان و دانش‌آموزان نویسندهٔ سمپادی
 
آیین رونمایی از کتابهای سمپادی های یزدی
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 
ساعت 12 الی 13
 حضور شما را در این جشن کتاب و نویسندگی پاس می‌داریم.