اعلام شرایط، نحوه برگزاری و ترکیب سوالات آزمون مرحله دوم امپیاد تفکر و کارآفرینی 1401

به گزارش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون مرحله دوم المپیاد تفکر و کارآفرینی 1401، می‌بایست بر اساس شرایط و ترکیب سوالات اعلام شده توسط کمیته علمی مربوطه (به شرح زیر) عمل نمایند.

  • آزمون شامل حدوداً 50 سوال تستی چهار گزینه ای و 2 سوال تشریحی خواهد بود.
  • همه شرکت‌کنندگان ملزم به پاسخگویی سؤالات تشریحی هستند. اما تنها پاسخ سوالات تشریحی حدود 200 نفر اول که موفق به کسب بالاترین نمرات آزمون تستی شوند، تصحیح خواهد شد.
  • ترکیب سوالات تستی به قرار زیر خواهد بود:
    • حدود 38 سوال از مبانی کارآفرینی (به صورت متوسط 2 سوال از هر یک از فایل­های قرار گرفته در لینک: https://sharifstar.com/olampyad
    • حدود 12 سوال که قدرت و مهارت­های تفکر، استدلال و منطق شرکت‌کنندگان را ارزیابی خواهد کرد.

2 سوال تشریحی که کلیه مهارت‌ها و توانمندی‌های کارآفرینانه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.