کارسوق فراگیر آموزش روش پژوهش

سازمان استعدادهای درخشان با همکاری باشگاه نانو برگزار می‌کند:

کارسوقی با عنوان «آموزش روش پژوهش» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با دانش انجام پژوهش و حل مساله، شناسایی دانش‌آموزان مستعد و پژوهشگر و ارتقای توانمندی و مهارت آنها در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوم در سطح کشور برگزار می‌گردد.

کارسوق فراگیر آموزش روش پژوهش

سازمان استعدادهای درخشان با همکاری باشگاه نانو برگزار می‌کند:

کارسوق فراگیر آموزش روش پژوهش

کارسوقی با عنوان «آموزش روش پژوهش» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با دانش انجام پژوهش و حل مساله، شناسایی دانش‌آموزان مستعد و پژوهشگر و ارتقای توانمندی و مهارت آنها در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوم در سطح کشور برگزار می‌گردد.

دانش‌آموزان علاقمند فرصت دارند تا 30 فروردین ماه از طریق سامانه ثبت نام کارسوق، به نشانی rt.sampad.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.              

دانش‌آموزانی که در بیست و چهارمین دوره جشنواره جوان خوارزمی ثبت نام قطعی کرده‌اند می‌توانند با پرداخت بیست هزار تومان و دانش‌آموزانی که توسط پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی به دبیرخانه کشوری کارسوق معرفی شده باشند (از هر پژوهش‌سرا امکان معرفی یک دانش‌آموز وجود دارد)، می‌توانند با پرداخت پنجاه هزار تومان و سایر دانش‌آموزان علاقمند می‌توانند با پرداخت هشتاد هزار تومان در کارسوق شرکت نمایند.

هزینه ثبت نام می‌بایست به یکی از روش‌های زیر در وجه دبیرستان فرزانگان یک مشهد دوره دوم واریز شود.

شماره حساب بانک ملی: ۰۴۱۵۰۰۲۰۹۱۵۰۰۱

شماره کارت مجازی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۹۶۲۶۹

شماره شبا: ۴۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵۰۰۲۰۹۱۵۰۰۱ IR

گفتنی است، محتوای دوره در پروفایل ثبت نام کنندگان در سایت استعدادهای درخشان قرار می‌گیرد، کارگاه رفع اشکال به صورت مجازی در کانال شاد جشنواره جوان خوارزمی برگزار می‌شود و عناوین جلسات آموزشی کارسوق به شرح زیر است.

۱: آشنایی با روش‌های ایده پردازی و انجام یک پژوهش موفق

۲: آشنایی با روش‌های جستجوی منابع

۳: آشنایی با نحوه نوشتن پیشنهاد (پروپوزال نویسی)

۴: آشنایی با نحوه طراحی گام‌های پژوهش و نحوه آنجام آنها

۵: آشنایی با نحوه نگارش گزارش پژوهش

برای دریافت جزییات بیشتر، زمانبندی اجرای کارسوق و اطلاعات تماس با دبیرخانه آیین نامه کارسوق آموزش روش پژوهش را از اینجا دریافت نمایید.

شایان ذکر است، این کارسوق با همکاری سازمان استعدادهای درخشان و باشگاه نانو برگزار و اداره استعدادهای درخشان استان خراسان رضوی به عنوان دبیرخانه کشوری درنظر گرفته شده است.