افتخار آفرینی دانش آموزان استعدادهای درخشان در رقابت نفس گیر316 دانش آموز در دومین جشنواره ملی زیلوی برتر
یکی از اصلی ترین بخش ها و ویژگی های دومین دورۀ جشنواره ملی زیلوی برتر، اختصاص بخش ویژه به دانش آموزان بود.
براساس اعلام دبیر بخش ویژۀ دانش آموزان، 55درصد از شرکت کنندگان در دومین جشنواره ملی زیلوی برتر را دانش آموزان تشکیل می دادند که این روند با استقبال گسترده مسئولان استانی و برگزارکننده جشنواره مواجه شد.
از منتخبین این جشنواره در بخش طراحی دانش آموزان :مهتا سلیمی،یکتا بهروزی،بهار کاوه،زهرا جلال پور از دبیرستان استعداد درخشان فرزانگان یزد، افتخار آفرینی کردنند.
افتخار آفرینی دانش آموزان استعدادهای درخشان در رقابت نفس گیر316 دانش آموز در دومین جشنواره ملی زیلوی برتر
یکی از اصلی ترین بخش ها و ویژگی های دومین دورۀ جشنواره ملی زیلوی برتر، اختصاص بخش ویژه به دانش آموزان بود.
براساس اعلام دبیر بخش ویژۀ دانش آموزان، 55درصد از شرکت کنندگان در دومین جشنواره ملی زیلوی برتر را دانش آموزان تشکیل می دادند که این روند با استقبال گسترده مسئولان استانی و برگزارکننده جشنواره مواجه شد.

انسیه طاهره آقایی میبدی با اشاره به دریافت آثار ارزنده ازسوی 171 دانش آموز، گفت: «بعد از انجام مرحلۀ اولیه داوری،آثار 43 دانش آموز هنرمند به مرحلۀ نمایشگاه و نهایی جشنواره راه یافت و در نهایت، از 21 دانش آموزان برگزیده و هنرمند، در حضور مسئولان ملی، مدیران ارشد استانی و شهرستان میبد، با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی، تجلیل شد.
اسامی دانش آموزان منتخب و برگزیده دومین جشنواره ملی زیلوی برتر بدین شرح است:

* طراحی
مهتا سلیمی، یکتا بهروزی، بهار کاوه،
زهرا جلال پور، سارا مصباح فر، فرناز فاضل، علی برزگرپور، زینب دهقانیالیاس قناعت پیشه، ابوالفضل برزگرپور،

* عکاسی
مرصاد فاضل، سیده مهدیس حسینی مطلق، سوگند مثقالی، مانی خان محمدی، همایون همدانیان، شقایق خمر، امیرحسین صوفی نژاد

* نقاشی
امیرحسین غنی پور، نرجس سیّدی زاده، سارا مه آبادی

* کلیپ: نجمه زارع مهرجردی

* داستان: مطهره علیزاده