کاشت نهال در دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد به مناسبت روز درختکاری
به مناسبت 15 اسفند و روز درختکاری، دانش آموزان تعدادی نهال در حیاط مدرسه غرس کردند. به دلیل تقارن روز درختکاری با میلاد امام حسین و حضرت ابوالفضل، کاشت درخت توسط دانش آموزانی انجام شده که نامشان حسین و ابوالفضل بود.
کاشت نهال در دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد به مناسبت روز درختکاری
به مناسبت 15 اسفند و روز درختکاری، دانش آموزان تعدادی نهال در حیاط مدرسه غرس کردند. به دلیل تقارن روز درختکاری با میلاد امام حسین و حضرت ابوالفضل، کاشت درخت توسط دانش آموزانی انجام شده که نامشان حسین و ابوالفضل بود.