برگزاری اردوی یکروزه درون مدرسه ای در دبیرستان فرزانگان دوره دوم
برگزاری اردوی یکروزه درون مدرسه ای در حیاط مدرسه برای پایه یازدهم دبیرستان فرزانگان دوره دوم ازساعت ۱۵تا۱۸وبرگزاری یلدانه ۱۴۰۰ازساعت ۱۸تا۲۰بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
برگزاری اردوی یکروزه درون مدرسه ای در دبیرستان فرزانگان دوره دوم
برگزاری اردوی یکروزه درون مدرسه ای در حیاط مدرسه برای پایه یازدهم دبیرستان فرزانگان دوره دوم ازساعت ۱۵تا۱۸وبرگزاری یلدانه ۱۴۰۰ازساعت ۱۸تا۲۰بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برای پایه یازدهم درسالن آمفی تئاترپژوهشگاه آیت الله خاتمی وغیرحضوری ازسالن فضای مجازی اسکای روم برای پایه های دهم ودوازدهم بااجرای برنامه های متنوع واهدای لوح سپاس وجوایز به المپیادی ها ومنتخبین مسابقات فضای مجازی ازطرف مدیریت، در کمال سلامت و آرامش و خوشنودی دانش آموزان به پایان رسید