برگزاری مراسم گرامیداشت یادواره چهل هزار شهید دانش آموز و فرهنگی
مراسم گرامیداشت یادواره چهل هزارشهدای دانش آموز وفرهنگی دراجرای طرح لاله های روشن دبیرستان فرزانگان دوره دوم روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳بادعوت از خانواده معزز شهید سیدرضابسیطی برگزار شد
برگزاری مراسم گرامیداشت یادواره چهل هزار شهید دانش آموز و فرهنگی
مراسم گرامیداشت یادواره چهل هزارشهدای دانش آموز وفرهنگی دراجرای طرح لاله های روشن دبیرستان فرزانگان دوره دوم روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳بادعوت از خانواده معزز شهید سیدرضابسیطی باحضور رئیس سمپاد آقای دکتررضوی ومدیر پژوهشگاه آیت الله خاتمی آقای وفاداری ومسئولین امورتربیتی ناحیه دوآقای رحمانی کارشناس واحد قرآن وآقای احسان کارشناس فرهنگی وهنری ومعاون بنیادشهید آقای فاضلی وهمکارانشون ازبنیادشهید ویکی ازاعضای انجمن اولیا ومربیان آقای دکتردهشیری باسخنرانی سرکارخانم دکتر نیکپور رئیس مکتب الزهرا ومشاورمذهبی آموزشگاه واجرای تشکلات دانش آموزای درپخش کلیپ وقرائت دکلمه وقرائت وصیت نامه وخاطرات همرزم شهیدوبیان خاطرات پدر شهید ازفرزندشهیدشون درسالن آمفی تئاتر آیت الله خاتمی برگزارشددرپایان از پدر شهید بااهدای لوح سپاس وهدیه ای ازطرف مدیریت آموزشگاه سرکارخانم گلمحمدی تجلیل بعمل آمد.