تشکیل جلسه مدیران مدارس سمپاد استان یزد
سومین جلسه مدیران مدارس سمپاد استان یزد در سال تحصیلی جاری روز پنجشنبه مورخ 4 ام آدر ماه  در دبیرستان دخترانه دوره اول شهدا اردکان تشکیل شد .
 
تشکیل جلسه مدیران مدارس سمپاد استان یزد
سومین جلسه مدیران مدارس سمپاد استان یزد در سال تحصیلی جاری روز پنجشنبه مورخ 4 ام آدر ماه  در دبیرستان دخترانه دوره اول شهدا اردکان تشکیل شد .
در این جلسه که از ساعت 9:30 صبح تا 12 ظهر به طول انجامید و با حضور رییس و کارشناس اداره و مدیران مدارس برگزار گردید ، با توجه به دستور کارجلسه به بررسی مسائلی از جمله برنامه های هفته پژوهش ، نحوه آموزش در مدارس به صورت حضوری و آنلاین ، المپیاد ورزشی مدارس ، جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی و . . .  پرداخته شد.