برگزاری اردوی درون مدرسه ای یکروز ه مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷برای پایه دهم دردبیرستان فرزانگان دوره دوم
این برنامه به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی باحضور مسئول فرهنگی وهنری ومسئول سازمان دانش آموزی اداره ناحیه دو ورئیس سمپاد وکارشناس فرهنگی سمپادبرگزارشد
برگزاری اردوی درون مدرسه ای یکروز ه مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۷برای پایه دهم  دردبیرستان فرزانگان دوره دوم
این برنامه به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی باحضور مسئول فرهنگی وهنری ومسئول سازمان دانش آموزی اداره ناحیه دو ورئیس سمپاد وکارشناس فرهنگی سمپادبرگزارشد وبرنامه های اجراشده :
برگزاری مسابقه خوانش کتاب
اجرای مسابقه پانتومیم
اجرای موسیقی
مسابقه طناب کشی
ودوچرخه سواری
پذیرایی میان وعده ودرپایان ناهاربارعایت پروتکل های بهداشتی