طرح روشنا
  طرح تربیتی روشنا 
طرح تربیتی روشنا ( حضور روحانی مجرب و مهذب در مدارس استعدادهای درخشان ):‌این طرح با همکاری معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه در استان‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی از سال تحصیلی 90-91 تاکنون به منظور بصیرت بخشی و مصونیت آفرینی در زمینه‌های گوناگون اخلاقی،‌اجتماعی،‌فرهنگی و سیاسی اجرا شده است .
در برنامه‌های نظارتی و بازدید از مدارس استعدادهای درخشان اجرای فعالیت‌‌های پرورشی و تربیتی ماندگار و اثرگذار و ویژه مورد انتظار و مطالبه این مرکز است. علاوه بر فعالیت‌های فوق برنامه و برنامه‌های معاونت پرورشی،‌فعالیت‌های متنوع فوق برنامه و پژوهشی در این مدارس طراحی و اجرا شده است که به برخی از موارد شاخص آنها نظیر اجرای همایش‌‌های کشوری « نگاهی نو به نماز»، «‌مشق عشق»،‌« رکعتی عشق»،‌ « برگزاری جشن‌های تکلیف برای دانش‌آموزان پسر»،‌ « دیدار با مراجع و علما»،‌ « اجرای مناسبت‌های ملی و مذهبی خاص با محوریت دانش‌آموزان» و... می‌توان اشاره کرد.
در سند کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر که در نهصد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 93.09.03 به تصویب رسیده است،‌ارتقای معرفت و تربیت دینی،‌اعتلای هویت اسلامی و ایرانی و تقویت دلبستگی ملی دانش آموزان به عنوان یکی از مهترین اهداف در تربیت صاحبان استعدادهای برتر در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده 5 سند مزبور تدوین برنامه‌های مناسب در تمام ساحت‌های تربیتی با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های دولتی و غیردولتی به ویژه دستگاه‌ها،‌مساجد،‌کانون‌های فرهنگی و تربیتی، حوزه‌های علمیه و ... به عنوان یکی از راهکارهای ده‌گانه در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
در پایان همانگونه که در اسناد فرادستی از جمله مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روشنی تصریح شده است، تنها آموزش و پرورش متولی نیست و خانواده‌ها،‌رسانه‌ها و دیگر نهادهای مختلف فرهنگی در امر مهم و خطیر پرورش و تربیت دانش‌آموزان نقش اساسی برعهده دارند. انتظار است این گونه موضع گیری‌ها و اظهار نظرها بر پایه مطالعات پژوهشی  و میدانی باشد.