دبیرستان فرزانگان شهدا اردکان
دبیرستان دخترانه شهدا اردکان دوره اول به مدیریت سرکارخانم سلطان شمسی
آدرس: یزد شهرستان اردکان شریف آباد خیابان دکتر شریعتی کوچه حسینیه شهداء
تلفن تماس: 03532224272