دبیرستان فرزانگان شاکر اردکان
دبیرستان دخترانه شاکر دوره دوم اردکان به مدیریت سرکارخانم بتول خلیلی
آدرس: یزد شهرستان اردکان خیابان صدر آباد کوچه 43
تلفن تماس: 03532227533