دبیرستان فرزانگان دکتر شاهی
دبیرستان دخترانه دکترشاهی دوره اول ناحیه یک یزد به مدیریت سرکارخانم سیده فاطمه طباطبایی
آدرس: یزد بلوار شهید پاکنژاد کوچه سازمان تبلیغات
تلفن تماس: 03537268041