دبیرستان فرزانگان حکیم زاده
دبیرستان دخترانه حکیم زاده دوره دوم ناحیه یک یزد به مدیریت سرکارخانم پروین ابویی
آدرس: یزد بلوار شهید صدوقی جنب کانون بازنشستگان
تلفن تماس: 03537251013