دبیرستان شهید رحیمی فر
دبیرستان پسرانه شهید رحیمی فر دوره دوم شهرستان میبد به مدیریت جناب آقای محمد حسین اکبری
آدرس: یزد شهرستان میبد بفروئیه خیابان امام کوچه شهید محمد علی برزگر
تلفن تماس: 03532344800