دبیرستان رمضانخانی
دبیرستان پسرانه رمضان خانی دوره اول ناحیه یک یزد به مدیریت جناب آقای محمد رضا مختاری
آدرس: یزد بلوار هفده شهریور ابتدای کوچه ژاندارمری
تلفن تماس: 03537256010