رئیس جدید اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد معرفی شد
سید حسین رضوی خوسفی به عنوان رییس جدید اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد معرفی شد.
رئیس جدید اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد معرفی شد

معارفه رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان یزد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛طی ابلاغی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد؛ "سید حسین رضوی خوسفی" به عنوان سرپرست اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان معرفی شد .

گفتنی است : "سید حسین رضوی خوسفی" پژوهشگر ، محقق و مدرس در دانشگاه های مختلف و دارای تالیف های زیادی می باشد.