اطلاعیه مهم جهت تنویر افکار عمومی
اخبار مربوط به زمان فرآیند ثبتنام را از اداره استعداد های درخشان دنبال کنید.
اطلاعیه مهم جهت تنویر افکار عمومی

بدینوسیله به اطلاع میرساند دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 401-1400 درحال تدوین و آماده سازی بوده و به محض نهایی شدن که مطابق سنوات گذشته نیمه اسفند می باشد طی بخشنامه رسمی به استانها ابلاغ خواهد شد و البته ممکن است به دلیل ملاحظات ستاد کرونا به فروردین 1400 موکول گردد. لذا هرنوع گمانه زنی یا خبرپراکنی در ارتباط با این قسمت از امور سمپاد، صرفا مصرف تبلیغاتی برای برخی مدارس، آموزشگاهها یا تجار آموزشی دارد و البته طبیعتا محل ابهام یا سوال برای والدین پیگیر هم خواهد بود.
خواهشمند است اخبار مربوط به زمان فرآیند ثبت نام را از اداره استعدادهای درخشان استان و سایت این اداره به نشانی www.yazdsampad.com و یا با شماره 03538249400و  وبسایت رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان به آدرس yazdedu.ir جویا شوید نه از سایت های هدایت شده و کانالهای موجوددیگر
لذا به شما والدین گرامی توصیه می شود از مراجعه به وبسایتها و مراکزی تحت عنوان مشاوره ازمون سمپاد که عمدتا با استفاده از پیش شماره تلفن ۹۰۹۹ موجبات تحمیل هزینه های گزاف پول تلفن ثابت را  در پی خواهد داشت به جد اجتناب فرمایید.