برگزاری وبینار آشنایی با گیاهان دارویی
وبینار آشنایی با گیاهان دارویی سه شنبه برگزار می شود.
برگزاری وبینار آشنایی با گیاهان دارویی

وبینار آشنایی با گیاهان دارویی سه شنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۶ برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در وبینار به سایت webinar.pakyazd.ir مراجعه کنند.

@sampad_yazd