افتخار آفرینی دانش اموزان رشته ریاضی دبیرستان فرزانگان حکیم زاده یزد
موفقیت چشمگیر دانش آموزان رشته ریاضی مدرسه فرزانگان یزد در کنکور سراسری 
افتخار آفرینی دانش اموزان رشته ریاضی دبیرستان فرزانگان حکیم زاده یزد
دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک مدرسه فرزانگان حکیم زاده یزد موفق به کسب رتبه های برتر در کنکور ۹۹ شدند و برگ زرینی دیگر برای خود و مدرسه حکیم زاده رقم زدند.