افتخار افرینی دانش آموزان مدرسه فرزانگان در رشته های ریاضی، انسانی و هنر
دانش آموزان مدرسه فرزانگان در کنکور سراسری ریاضی فیزیک، انسانی و هنر خوش درخشیدند.
افتخار افرینی دانش آموزان مدرسه فرزانگان در رشته های ریاضی، انسانی و هنر
دانش آموزان دبیرستان دوره دوم استعداد های درخشان فرزانگان موفق به کسب رتبه های درخشان در کنکور سراسری ریاضی فیزیک، انسانی و هنر شدند و افتخار دیگری  برای خود و مدرسه استعداد های درخشان دوره دوم فرزانگان یزد رقم زدند.