درخشش دانش آموزان رشته تجربی مدرسه فرزانگان یزد
درخشش دانش آموزان رشته تجربی دبیرستان دوره دوم فرزانگان یزد 
درخشش دانش آموزان رشته تجربی مدرسه فرزانگان یزد
دانش آموزان رشته تجربی دبیرستان دوره دوم فرزانگان یزد با کسب 51 رتبه برتر در کنکور سراسری سال 99 خوش درخشیدند و افتخار دیگری برای خود و مدرسه رقم زدند.