افتخار آفرینی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد
دانش آموزان دبیرستان استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد با کسب نتایج ممتاز و درخشان در کنکور سراسری 99 افتخار آفرینی کردند.
 
افتخار آفرینی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد
دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد در کنکور سراسری سال 99 خوش درخشیدند و موفق به کسب رتبه های چشمگیر شدند.