درخشش دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد
 درخشش بی نظیر دانش آموزان رشته تجربی مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد در کنکور سراسری 99 
درخشش دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد
  دانش آموزان دبیرستان استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد با کسب یک رتبه تک رقمی ، 16 رتبه دو رقمی و 35 رتبه سه رقمی در کنکور سراسری سال 99 کسب کردند و همچنین دانش آموزان رشته تجربی این مدرسه افتخار آفرینی کردند و در دانشگاه های برجسته کشور قبول شدند.