افتخار آفرینان مدرسه استعدادهای درخشان شاکر اردکان معرفی شدند
موقیت چشمگیر دانش آموزان رشته تجربی مدرسه فرزانگان شاکر اردکان در کنکور سراسری 
افتخار آفرینان مدرسه استعدادهای درخشان شاکر اردکان معرفی شدند
 دانش اموز رشته تجربی مدرسه فرزانگان شاکر اردکان موفق به کسب 34 رتبه برتر کنکور 99 شدند و موفقیت بزرگی برای خود و مدرسه به ارمغان آوردند.