یازده افتخار آفرین کنکور سراسری مدرسه استعداد های ددرخشان برازنده مقدم یزد
افتخار آفرینان مدرسه استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد در کنکور سراسری 
یازده افتخار آفرین کنکور سراسری مدرسه استعداد های ددرخشان برازنده مقدم یزد
در کنکور سراسری 99 دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان برازنده مقدم موفق به کسب  رتبه برتر زیر 100 در کنکور سراسری شدند که دانش آموزان افتخار آفرین عیارتند از:
محمد حسین مومنی رتبه 26 کنکور ریاضی فیزیک، علیرضا فرشی رتبه 24 کنکور ریاضی فیزیک، طه هدشی رتبه 22 کنکور سراسری در کنکور انسانی، مهدی ابویی رتبه 56 کنکور راضی فیزیک، علی محمد باغشاهی رتبه 28 کنکور انسانی، علی فلاح نژاد تفتی رتبه 27 کنکور ریاضی فیزیک، محمد امین زارع رتبه 86 کنکور انسانی، سید محمد حسین زارع رتبه 75 کنکور تجربی، علیرضا شاهدی رتبه 83 کنکور تجربی، سید محمد جواد میردهقان رتبه 92 کنکور انسانی، سید علی درخشانی رتبه 90 کنکور انسانی