کسب مقام دوم دانش آموزان سمپاد استان در مسابقات مقاله نویسی کشور
افتخار آفرینی دانش آموزان مدرسه دوره اول دبیرستان فرزانگان در مسابقات مقاله نویسی کشور
کسب مقام دوم دانش آموزان سمپاد استان در مسابقات مقاله نویسی کشور
تینا سادات فاطمی، طوبی منصوری و ملیکا زارع دانش آموزان دبیرستان دوره اول فرزانگان یزد و در رشته مقاله نویسی جشنواره نوجوان سالم موفق به کسب مقام دوم کشور شدند. 
لازم به ذکر است این سه دانش آموز سمپادی در مرحله استانی موفق به کسب مقام اول شده بودند.