مدال آوران شصت و یکمین المپیاد جهانی ریاضی 2020 روسیه
مدال آوران شصت و یکمین المپیاد جهانی ریاضی 2020 روسیه