نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد اعلام شد
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از بارگذاری نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد بر روی سامانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سمپاد، نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی در سامانه azmoon.medu.ir  قرار گرفته است و دانش‌آموزان و اولیای گرامیشان می‌توانند به سامانه مذکور مراجعه و نتیجه را مشاهده کنند.