جلوه گری معلمان سمپاد در جشنواره جلوه های معلمی
کسب رتبه های برتر استانی در طرح شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید توسط همکاران عزیزمان آقایان محسن عباسی،احمد جعفری ندوشن و حمیدرضا جلالی،دبیران درس عربی و زبان انگلیسی دبیرستان های دوره اول استعداد های درخشان شهید صدوقی و شهید رمضانخانی یزد را به خانواده سمپاد یزد تبریک گفته و برای این دو بزرگوار و سایرهمکاران زحمتکش مجموعه سمپاد یزد آرزوی سلامت و توفیق روزافزون را داریم.

 
جلوه گری معلمان سمپاد در جشنواره جلوه های معلمی