درخشش شوراهای دانش آموزی مدارس سمپاد استان یزد
شورای دانش آموزی دبیرستان های دوره اول فرزانگان و استعداد درخشان شهید دکتر رمضانخانی موفق به کسب رتبه های برتر در ناحیه و استان شدند.
 
درخشش شوراهای دانش آموزی مدارس سمپاد استان یزد
به گزارش روابط عمومی اداره سمپاد استان یزد، اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان دوره اول با حمایت کادر اجرایی مدرسه و همچنین همت دانش آموزان در سال تحصیلی 98-99 توانست رتبه اول استان را کسب کنند.
همچنین اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول استعداد درخشان شهید دکتر رمضانخانی رتبه اول شورای دانش آموزی ناحیه یک استان را کسب کنند.
شهناز هاتفی رئیس اداره سمپاد در رابطه با نقش شوراهای دانش آموزی گفت:
شورای های دانش آموزی مانند یک رابط میان دانش آموزان و مسئولین مدرسه هستند و نقش مهمی در ایجار محیط سالم و مناسب مطابق با نیاز های دانش آموزان در مدرسه دارند.
همچنین وی با اشاره به اهمیت مسائل پرورشی اظهار داشت: شورای دانش آموزی بستری مناسب برای رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی است که باعث رشد دانش آموز در زمینه تفکر جمعی، اهمیت مشورت و خلاقیت میشود.
از طرف مجموعه سمپاد این موفقیت را به دانش آموزان عزیز و پرتلاش، خانواده های گرامی و کادر اجرایی تبریک میگوییم.