اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول شهید صدوقی سال تحصیلی 1400-1399 برگزار شد
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید اولین جلسه شورای دبیران بیرستان دوره اول شهید صدوقی با حضور دبیران ئ مسئولان مدرسه برگزار شد.
اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول شهید صدوقی سال تحصیلی 1400-1399 برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره سمپاد استان یزد، اولین جلسه شورای دبیران آموزشگاه شهید صدوقی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد. در این جلسه به بررسی مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان و به خصوص معرفی برنامه های آموزش مجازی و از راه دور آموزشگاه در ایام شیوع کرونا،پرداخته شد.
قابل ذکر است با این نشست محل جدید نمازخانه و سالن اجتماعات مدرسه افتتاح شد.در این جلسه که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گزاری اجتماعی برگزار شد بابایی زاده به عنوان نماینده دبیران آموزشگاه انتخاب شد.